Kliknij aby powiększyć

Nowe prawo w okresie od 11 - 17 stycznia 2010 r.

Wchodzą w życie

12 stycznia 2010

 • Dz. U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1764
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Łebie od strony lądu
 • Dz. U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1765
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania
 • Dz. U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1766
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych kwot, jakie powinni posiadać cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia oraz prowadzący badania naukowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków

 

13 stycznia 2010

 

14 stycznia 2010

 • Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1804
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu

 

15 stycznia 2010

 • Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1810
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania
 • Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1819
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 

Więcej informacji tutaj