Gazeta Klientów
Kliknij aby zobaczyć

Cennik usług

Ceny usług księgowych ustalane są indywidualnie dla każdego klienta w drodze negocjacji i uzależnione są od:

- formy prawnej w jakiej prowadzona jest działalność (sp. z o.o., spółka cywilna, osoba fizyczna),

- formy w jakiej prowadzone są księgi podatkowe (księga handlowa, podatkowa księga przychodów i
  rozchodów , ewidencja ryczałtu),

- branży, w której klient działa (działalność usługowa, handlowa, produkcyjna inne),

- ilości dokumentów księgowych,

- ilości zatrudnionych osób, 

- stopnia złożoności transakcji ( transakcje zagraniczne – wewnątrzwspólnotowe, export import),

Ceny minimalne ustalono na poziomie:

- ewidencja ryczałtu - 150 zł

- podatkowa księga przychodów i rozchodów - 200 zł

- księga handlowa - 500 zł