Gazeta Klientów
Kliknij aby zobaczyć

Nasza oferta

OBSŁUGA PRAC Z ZAKRESU PRAWA PRACY, UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM

- przygotowywanie dokumentacji związanej z podjęciem pracy przez pracownika,

- prowadzenie akt osobowych pracowników,

- opracowywanie wewnętrznych regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,

- przygotowywanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,

- przygotowywanie zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących urlopów pracowniczych
  wypoczynkowych, urlopów wychowawczych,

- sporządzanie umów w obrocie gospodarczym: sprzedaży, najmu, umów Spółki Cywilnej, Spółki Jawnej,
  umów zleceń i o dzieło.