Gazeta Klientów
Kliknij aby zobaczyć

Nasza oferta

OBSŁUGA PRAC DOTYCZĄCYCH ROZLICZEŃ PŁACOWYCH ORAZ ZUS

- sporządzanie list płac,

- obliczanie wysokości składek na ubezpieczenia,

- sporządzanie zgłoszeń do ZUS dla firm oraz pracowników,

- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,

- sporządzanie imiennych raportów dla pracowników,

- sporządzanie raportów dla płatnika,

- przekazywanie do ZUS dokumentacji rozliczeniowej oraz zgłoszeniowej,

- sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-11/B, PIT-40, PIT-8A