Gazeta Klientów
Kliknij aby zobaczyć

Nasza oferta

PROWADZENIE SPRAW KSIĘGOWO-FINANSOWYCH

Obejmuje:

- prowadzenie ewidencji księgowej dokumentów źródłowych w oparciu o obowiązujące przepisy i zasady
  ustawy o rachunkowości,

- prowadzenie ewidencji podatkowych zgodnie z przepisami materialnego prawa podatkowego,

- sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacji dodatkowej, analizy
  wskaźników finansowych z przepływami środków pieniężnych),

- sporządzanie szczegółowych informacji finansowych z częścią opisową wskaźników oraz wykresami,
  prognozą kryzysową dla potrzeb Zarządów Spółek lub właścicieli,

- sporządzanie wniosków kredytowych,

- sporządzanie informacji statystycznych dla potrzeb GUS,

- obsługa w Urzędach Skarbowych w zakresie spraw objętych umową oraz sporządzanie pism i odwołań w
  postępowaniu podatkowym.